DOODY  s. r. o.
Námestie SNP 13
974 01 Banská Bystrica

IČO 44322089
DIČ 2022659529
IČ DPH SK2022659529

Spoločnosť zapísaná v OR SR
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 15223/S

e-mail: rdudkova @ doody.sk